Banaskantha ma thayel bhare varsad ne lidhe thayel nukashan ni sahay chukavva babat Paripatra.

19

Banaskantha ma thayel bhare varsad ne lidhe thayel nukashan ni sahay chukavva babat Paripatra.