સુરત: મૃતક હેપ્પીના પપ્પાએ કહ્યું 4 લાખ નથી જોઇતા, હું 4 લાખ આપું, ફાયરના સાધનો વસાવો

આશા, આકાંક્ષા અને ઉત્સાહથી છલકાતા અને યુવાનીને ઉંબરે પગરણ માંડી રહેલાં સંતાનો ક્ષણમાત્રમાં આગનો કોળિયો બની ગયા એ પહેલાં જીવનની અંતિમ પળોમાં માં-બાપ સાથે કરેલી વાત યાદ આવતા જ કમભાગી માતા-પિતાના આંસૂ રોકાતા નથી. છેલ્લી ઘડીએ માસૂમ બાળકોએ એવી આશા સાથે કોલ કર્યો હતો કે...

News About SAMRTH ONLINE TALIM

News About SAMRTH ONLINE TALIM Find Local Job:  https://bit.ly/2sTm70p || Share This Post to Your Friends and Social Media || Telegram Joining Link: https://t.me/maru_gujarat_online Facebook Joining Link: https://www.facebook.com/marugujara.online/ Google Plus Joining...