GOOD NEWS:- RAJY NA TAMAM JILLA/TALUKA MATHAKO A SARKARI KARMCHARIO A MATE BAHUMALI IMARATO BANAVASHE:- NITIN PATEL. OFFICIAL PRESS-NOTE.

11

GOOD NEWS:- RAJY NA TAMAM JILLA/TALUKA MATHAKO A SARKARI KARMCHARIO A MATE BAHUMALI IMARATO BANAVASHE:- NITIN PATEL. OFFICIAL PRESS-NOTE. 
Click Here To Read Official Press note.