GOOD NEWS:- TALATI MANTRI BHARTI NA WAITING MA 888 JAGAYO..AAGAMI 15 DIVAS MA BHARTI PRAKRIYA PURN KARASHE:- NEWS REPORT.

91

GOOD NEWS:- TALATI MANTRI BHARTI NA WAITING MA 888 JAGAYO..AAGAMI 15 DIVAS MA BHARTI PRAKRIYA PURN KARASHE:- NEWS REPORT.

Gujarat Talati Bharti  Related News
Talati Bharti : Khali Padeli Jagya Waiting thi Bharashe News Report
888  Khali Padeli Jagya Waiting thi Bharashe
Prakriya 15 Divas ma Puri Karashe
11893 Jagya Manjur
Hal ni Sthiti 1750 Jagya Khali Chhe
100% Bharti mate 2520 Jagyani Bharti mate Manjuri Aapi Hati
Tamam Jagya Bharaya Bad Khali Raheti Jagya Navi Bharti Karvama Aavshe.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});