GUJARAT VIDHANSABHA ELECTION ANVAYE ELECTION NA BIJA DIVSE RAJA TATHA TAMAM JILLA MA EKSAMAN MAHENTANA BABAT MADHYAMIK SIXAK SANGH NI RAJUAAT.

GUJARAT VIDHANSABHA ELECTION ANVAYE  ELECTION  NA BIJA DIVSE RAJA TATHA TAMAM JILLA MA EKSAMAN MAHENTANA BABAT MADHYAMIK SIXAK SANGH NI RAJUAAT.

 

TAMAM NE VANCHAVALAYAK.
CLEAR IMAGE JOVA MATE AA LINK NE GOOGLE CHROME BROWSER MA OPEN KARI IMAGE PAR CLICK KARI ZOOM KARO.